Цялостно обновяване на вашето BMW

bmw nav screen and laptop

Вашето BMW е съвкупност от множество и тясно свързани модули работещи като едно цяло, като броят им зависи от нивото на оборудване и екстрите, с които разполага съответният автомобил. Софтуерното обновяване подобрява и усъвършенства работата на всеки един от модулите, както по отделно, така и като една цяла съвкупност. Именно заради това нашият екип поддържа и разполага винаги с последна версия на софтуера, който се издава на 4-ри месечна база от BMW.

Цялостно обновяване на софтуера се препоръчва също при подмяна на един или няколко от модулите в автомобила, като целта е изравняване версията на софтуера в новите модули с останалите в колата и гарантира безпроблемната им работа след монтажа.

Услугата по обновяването се извършва на място в нашия сервиз и отнема около 2 до 3 часа.

Свържете се с Нас