Смяна на региона към Европа

bmw digital dashboard

Производството на BMW автомобили е разделено на региони, които обединяват общи изисквания и стандарти по отношение на Радио честоти, светлинна индикация при движение по пътната мрежа, тип на пътните знаци и маркировка. В допълнение към това BMW заключва навигационната карта към съответния регион и мултимедията не приема карта от друг регион, както и не разпознава DVD или телевизия от друг регион. Услугата по цялостна смяна на региона към Европа, която предлагаме на нашите клиенти включва:

  • промяна на радио честотите към европейски
  • промяна на светлините на автомобила (предни и задни) към европейски
  • промяна на асистентите използващи, пътни знаци и маркировка към европейските стандарти
  • промяна на DVD региона към европейски
  • отключване на навигацията и инсталиране на европейска навигационна карта

Услугата по цялостна смяна на региона към Европа се извършва както на място в нашия сервиз, така и дистанционно и отнема от около 1ч и 30 мин до 2 часа.

Свържете се с Нас