Смяна на твърд диск при NBT и NBT EVO ID4/5/6

bmw dashboard

Твърдият диск на нашата мултимедия, като единствената се въртяща част работеща непрекъснато, в повечето случай е първия елемент, който отказва да работи. Често срещана причина за повредата му е попадане на влага в мултимедията кондензирана от въздуховодите преминаващи точно над нея. Симптомите при повреждането на диска са явно забележими:

  • Навигационната карта замръзва в един безкраен цикъл на зареждане и не се зарежда
  • Другият типичен симптом е изчезване и неразчитане на USB порта
  • Заедно с това и цялата запаметена музика в мултимедията става недостъпна

С появата на един или повече симптоми може да бъдете сигурни, че твърдия диск на Вашата мултимедия е повреден и трябва да бъде заменен, за да може да използвате всички функции отново. Подмяната се извършва със същия тип и обем за съхранение на данни (200GB). Дискът се форматира по необходимия начин след което се инициализира и сдвоява с Вашата мултимедия за да работи като досегашния. Последната стъпка при този ремонт е инсталирането на навигационна карта, след което вече всички функции на мултимедията са възстановени.

Услугата по Смяна на твърд диск се извършва на място в нашия сервиз и отнема около 2 часа.

Свържете се с Нас